Tämä verkkosivu käyttää evästeitä

privacy

GetCompetence.com käyttää evästeitä verkkosivuillaan. Teemme tämän jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvä kokemus asioida meidän kanssa. Lue lisää yksityisyydestä

Huom. Jos et salli evästeitä niin et voi käyttää chat -ominaisuutta tuemme kanssa.

Hyväksytkö evästeet?

Yksikin sähkötapaturma on liikaa

Miksi sähkötapaturmia edelleen tapahtuu, vaikka sähkön käyttö Suomessa on tehty turvalliseksi? Mitkä ovat yleisimmät sähkötapaturmat?

Suomessa kuolee vuosittain sähkötapaturmissa kolme henkilöä. Lievempiä sähkötapaturmia tilastoidaan vuosittain noin 200 kappaletta, mutta todellinen määrä lienee monta kertaa suurempi, sillä kaikkia tapauksia ei raportoida.

Sähkö on vaarallista ihmiselle jo pieninäkin annoksina. Jo muutaman milliampeerin virta aiheuttaa kipua ja terveydellisiä seurauksia. Kehon läpi kulkeva sähkövirta vaikuttaa kehon sähköisiin toimintoihin aivoissa ja sydämessä. Lisäksi sähkövirta lämmittää kudoksia. Sähköisku voi aiheuttaa sydämen ja aivojen toimintahäiriöitä, vakavia palovammoja sekä nesteen kertymistä keuhkoihin. 

Mistä sähkötapaturmat yleisimmin johtuvat?

Yleensä sähkötapaturman aiheuttaa monen tekijän summa. Turvallisuutta laiminlyödään monessa pienessä asiassa ja niiden lopputuloksena on tapaturma. Turvallisuus ja määräysten noudattaminen unohtuvat helposti kiireen takia, jolloin riski tapaturmille lisääntyy. Jos turvallisuusasiat eivät ole jatkuvasti esillä ja prioriteettina, rutinoituminen lisääntyy ja turvallisuusohjeiden noudattaminen saattaa jäädä toissijaiseksi. Kiire ja huolimattomuus ovat turvallisuuden kannalta kohtalokkaita. 

Sähköalan ammattilainen on sähköiskun vaarassa aina työskennellessään jännitteisten osien läheisyydessä tai muuttaessaan kohteen jännitetilaa työn alkaessa tai päättyessä. Sähkötöissä tulee aina noudattaa erityistä huolellisuutta, sillä sähkö on väritön, hajuton ja mauton tappaja. 

Tukesin tietoon tulevista sähkötapaturmista lähes kaikki ovat sähköiskuja ja sattuvat alle 1kV:n laitteella tai kojeistossa Valokaaritapaturmia on noin 10 kappaletta vuodessa. Suurjännite-sähkötapaturmia sattuu muutamia vuodessa. Myös ilmajohdot aiheuttavat onnettomuuksia kuorma-auton lavan tai nosturin osuessa niihin. Ilmajohdot ovat katalia, sillä niihin ei tarvita edes kosketusta, koska sähkö hyppää ilmavälin yli.

Alla olevassa taulukossa on Tukesin tilastoimat kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat. Vaikka trendi on onneksi laskeva, edelleen ihmisiä menehtyy sähkötapaturmissa, koska turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu.

Kuvan lähde: Tukes: https://tukes.fi/onnettomuudet/sahkokuolemat

Miten sähkötapaturmia voitaisiin vähentää?

Vaikka sähkötapaturmia edelleen sattuu vuosittain, on niiden määrä kuitenkin huomattavasti laskenut viimeisen 50 vuoden aikana. Positiiviseen kehitykseen ja sähkön turvallisuuteen on vaikuttanut muun muassa yhteiskunnan asettamat säännöt ja lait, viranomaisten valvonta ja ammattilaisten koulutus ja vastuu. 

Yksi sähkötapaturmia vähentävä tekijä on sähkötyöturvallisuuslaki ja sähkötöitä koskevat määräykset ja asetukset. Esimerkiksi SFS 6002 standardi velvoittaa jokaisen sähkötöitä tekevän suorittavan viiden vuoden välein Sähkötyöturvallisuuskortin. Säännöllinen koulutus lisää huomattavasti sähkötöiden turvallisuutta. 

Sähkötöihin liittyy paljon turvallisuusriskejä ja niitä tehdään usein paikoissa, joissa on muitakin vaaroja. Asenteisiin voidaan vaikuttaa kouluttamalla, kertaamalla ja pitämällä sähköturvallisuutta esillä siitä puhumalla. Turvallisuusasioita kannattaakin käsitellä työmailla ja palavereissa. Sattuneista vaaratilanteista, läheltä piti -tapauksista ja onnettomuuksista kannattaa myös ottaa opikseen. Myös niinkin yksinkertaisella asialla kuin ympäristön siisteydellä voi olla suuri merkitys turvallisuudelle. 

10 keinoa parantaa Sähkötöiden turvallisuutta

Alla olevilla keinoilla voidaan parantaa sähkötöiden turvallisuutta:

  • Säännöllinen sähkötyöturvallisuuskoulutus ja kertaus

  • Turvallisuuden pitäminen prioriteettinä

  • Ensiaputaitojen harjoittelu

  • Turvallisuustuokiot työmailla

  • Sattuneiden vaaratilanteiden ja läheltä piti -tapausten käsittely ja niistä oppiminen

  • Työympäristön siisteys ja hyvä järjestys

  • Sähkötyöturvallisuuslain tunteminen

  • Työvälineiden asianmukainen säilytys ja huolto

  • Checklist ennen töiden aloitusta turvallisuuden varmistamiseksi

  • Yksintyöskentelyn välttäminen

Vastuu sähkötöiden turvallisuudesta kuuluu jokaiselle tekijälle

Vastuu turvallisesta sähkötöiden tekemisestä kuuluu jokaiselle. Yhteisillä työpaikoilla kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja velvollisuus toimia turvallisuutta edistävällä tavalla. On tärkeää huolehtia myös muusta yleisestä työturvallisuudesta kuten käytettävien työvälineiden, työtelineiden ja tikkaiden ja nostotilanteiden turvallisuudesta sekä ympäristön muiden vaarojen minimoimisesta. 

Kiwalta Sähkötyöturvallisuuskortti helposti verkkokoulutuksena

Standardin SFS 6002 mukaan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät ammattihenkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Verkkokoulutuksella suoritat pätevyyden omaan tahtiisi, keskimäärin neljässä tunnissa. Verkkokoulutuksesta saat tismalleen saman SFS 6002 -standardin mukaisen pätevyyden, kuin luokkahuonekoulutuksesta.