Tämä verkkosivu käyttää evästeitä

privacy

GetCompetence.com käyttää evästeitä verkkosivuillaan. Teemme tämän jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvä kokemus asioida meidän kanssa. Lue lisää yksityisyydestä

Huom. Jos et salli evästeitä niin et voi käyttää chat -ominaisuutta tuemme kanssa.

Hyväksytkö evästeet?

Trukinkuljettajan ajolupa on todiste turvallisuusosaamisesta

Mitä trukinkuljettajalta vaaditaan ja minkä takia työnantajan on annettava kirjallinen lupa trukinkuljettajalle?

Laki määrää, että trukinkuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen (VNA 1101/2010). Lisäksi työntekijän täytyy tuntea työhönsä liittyvät riskitekijät sekä työympäristö.

Laissa ei ole erikseen tarkemmin määritelty, mitä riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen tarkoittavat. Voidaan kuitenkin olettaaa, että työntekijän täytyy ymmärtää työhönsä, työvälineeseen ja työympäristöön kohdistuvat riskit ja velvoitteet. 

Trukinkuljettajan tulee olla perehdytetty myös työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin, jotta hän pystyy ajamaan trukilla turvallisesti työympäristössä. Trukinkuljettaja on vastuussa myös muiden työntekijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuudesta heidän liikkuessaan trukin lähettyvillä.

Ennen luvan myöntämistä, työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä ja ymmärrys turvallisesta tukkityöskentelystä.

Mitä trukinkuljettajalta vaaditaan? 

Trukinkuljettaja on työpaikalla näkyvässä roolissa, sillä hän pystyy muita helpommin havaitsemaan alueelta paljon epäkohtia ja näin ollen ilmoitusvelvollisuus korostuu trukinkuljettajan toimessa. Monesti trukinkuljettaja on varaston puolella tai tehdashallissa yksi niistä vastuuhenkilöistä, jotka pitävät paikat järjestyksessä. Monien yritysten tuotannon yksi tärkeä osa on trukinkuljettaja; jos siellä joku pettää, niin tuotanto ei pysty toimimaan. 

Trukinkuljettajalla on oltava riittävä perehdytys työhön, työvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin. Jos kuljettaja ei ole saanut riittävää perehdytystä, hänelle ei voida myöntää lupaa ajaa trukkia. Yleisesti riittävänä perehdytyksenä ollaan pidetty Trukkikorttia, joka antaa hyvät teoria puolen tiedot ja taidot turvalliseen trukkityöskentelyyn. Sen lisäksi työnantajan on huolehdittava työympäristön perehdytyksestä sekä varmistaa trukin käytännön käsittelytaidoista esimerkiksi näyttökokeella. 

Trukinkuljettajalla täytyy olla vähintään A- tai T-luokan ajokortti eli moottoripyörä- tai traktorikortti. Alueilla, joissa on muutakin liikennettä, ajokortti on välttämätön.

Trukin kuljettaminen luokitellaan vaaralliseksi työtehtäväksi ja vaarallisten työtehtävien tekeminen vaatii täysi-ikäisyyden. Poikkeuksena on hitaat, tavaran siirtoon tarkoitetut matalakeräilytrukit, joita saa kuljettaa jo 16-vuotiaana. Trukinkuljettajalla ei myöskään saa olla mitään ajokykyyn vaikuttavaa sairautta. Hyvä näkö auttaa kuljettajaa havainnoimaan ympäristöä.

Miten varmistan trukinkuljettajan riittävät tiedot ja taidot?

Työntekijän tulisi ainakin tuntea ajamansa trukkityypin ominaisuudet ja sen ominaisen käyttäytymisen, trukkikäsitteet, kuormaustaulukot ja konekilvet, kuorman turvallisen käsittelyn, oman vastuun kuljettajana, trukin huollot ja tarkastukset, akun ja nestekaasun käsittelyn, rekisteröinnit ja vakuutukset sekä paloturvallisuuden.

Hyvä tapa varmistua siitä, että trukinkuljettaja tuntee turvallisen ajotavan ja trukin oikeaoppisen käsittelyn on edellyttää kuljettajalta Trukkikorttikoulutus ennen kirjallisen ajoluvan antamista. 

Trukinkuljettajan koulutus käsittää trukin työskentely-ympäristöä ja sen keskeisimpiä turvallisuus- ja vaaratekijöitä, taakkojen kanssa työskentelyä, trukin kunnossapitoa, kaatumisvaaraa, erilaisia trukkityyppejä sekä henkilönostoja. Koulutuksen loppupuolella käydään läpi myös vakuuttamiskäytänteet ja trukkien rekisteröinti. 

Koulutuksen tavoitteena on, että trukinkuljettaja ymmärtää oman vastuunsa, asenteen ja oman toiminnan vaikutuksen onnettomuuksien syntyyn sekä turvallisuuteen. Tavoitteena on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Käytännössä Trukkikortti toimii näyttönä siitä, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot trukin ajamiseen teoriassa.

Trukkikortti -koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan Trukkikortti, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutukseen sisältyy ladattava pdf-kurssitodistus, sekä kortti kotiin postitettuna.

Teorian lisäksi työnantajan on varmistettava käytännön osaaminen, eli pystyykö henkilö käsittelemään trukkia ja ymmärtämään trukkiliikenteen vaarat myös ohjaamosta käsin. Usein trukilla ajetaan vielä trukkinäyttö, esimerkiksi kuormalavoista rakennetulla ajoradalla.

Työnantaja - varmista nämä asiat ennen kuin annat kirjallisen trukin ajoluvan!

Lataa ilmainen oppaamme trukinkuljettajan ajoluvasta ja varmistu kuljettajan turvallisuusosaamisesta.

Oppaassa on kerrottu mm:

  • Mistä asioista työnantajan täytyy olla varma, ennen kirjallisen ajoluvan antamista

  • 10 kohdan checklist, jonka avulla tarkastat helposti voitko antaa trukin ajoluvan

  • Mitä tietoja ajoluvassa tulee olla

  • 2 ladattavaa ajolupamallia, jotka voit hyödyntää samantien


Lataa oppaasi heti ja varmistu trukinkuljettajan osaamisesta ennen kirjallisen ajoluvan antamista!